شومینه معلق

شومینه معلق نوع خاصی از شومینه میباشد که نام خود را ساختار معلق یا آویزان خود میگیرد . این گروه از شومینه ها در دسته بندی شومینه های مدرن طبقه بندی میشوند و عموما بصورت دست ساز و سفارشی تولید میشوند . این نوع از شومینه ها متناسب با فضای موجود در محل نصب طراحی و بعد از تایید مشتری تولید و نصب میشوند . در ادامه برخی از مدل های شومینه معلق گروه شومینه هنر  را مشاهده میکنید.