نوشته‌ها

شومینه دوطرفه و دور ستون

شومینه دوطرفه

شومینه دوطرفه شامل دو وجه میباشد که عمدتا سطح آنها با شیشه پوشانده میشوند . شومینه های دوطرفه غالبا در ستون ها و نبش و گوشه های منازل استفاده میشوند . این گروه از شومینه ها ساختار خیلی پیچیده ای ندارند و در ردیف شومینه های ساده ارزیابی میشوند .

شومینه دور ستون

در فضاهای زندگی کوچک امروزی استفاده از شومینه های در دور ستون ها کاربرد پیدا کرده و نوعی از شومینه ها طراحی و ساخته شده اند که به شومینه دور ستون معروف میباشند . دوچهی , 3 وجهی و در مواقعی این شومینه بصورت کامل

دور ستون را بصورت چهار وجهی پوشش میدهند.

برخی از نمونه های شومینه دوطرفه و دورستون

شومینه دور ستون دکوری شومینه دو طرفه